Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z sierpień, 2019

Powodzie w Indiach

W przybrzeżnych południowych i zachodnich regionach kraju w dalszym ciągu występują ulewne opady deszczu. Władze już przeprowadziły ewakuację 1,2 mln ludzi, którzy znaleźli schronienie w ośrodkach pomocy. Zobacz cały artykuł na tej stronie Kilka słów z Wikipedii o powodziach Powódź – przejściowe zjawisko hydrologiczne polegające na wezbraniu wód rzecznych lub morskich w ciekach wodnych, zbiornikach lub na morzu powodujące po przekroczeniu przez wodę stanu brzegowego zatopienie znacznych obszarów lądu – dolin rzecznych, terenów nadbrzeżnych lub depresyjnych, doprowadzające do wymiernych strat społecznych i materialnych. Jest jedną z najbardziej groźnych i niszczycielskich w skutkach klęsk żywiołowych. Walka z nią jest stale aktualnym problemem ogólnoświatowym. Poważny wpływ na występowanie powodzi ma istniejący układ rzek oraz występująca w poszczególnych okresach roku sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna. Według art. 9 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne – powódź